Tusen takk alle dere som har bidratt til et kjempefint resultat!

Mange har bidratt; alle giverne (innbyggere og næringsliv), Round Table, komitémedlemmer, Lillesands Sparebank, Lillesands-Posten, Asko og ikke minst alle fantastiske bøssebærene i Høvåg og Lillesand sentrum

I år var totalsummen fra bøssene kr. 259.386 i Lillesand kommune; hvorav kr. 56.324 ble innsamlet i Høvåg og kr. 203.061.- i Lillesand i bynære områder. (I fjor var totalsummen kr. 245.748 i Lillesand kommune.)

I tillegg kommer alt som ble Vippset til 2133.

Endelig resultatet for Lillesand kommune ble kr. 502.052. 

Her kan du lese mer.

Men TV-aksjonen 2018 er ikke over enda og den som fortsatt ønsker å bidra kan gå inn på http://www.blimed.no/.

Publisert
19.10.2018
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker