Vi trenger fortsatt 20 bøssebærere i sentrum og en god del i Høvåg

For påmelding gå inn på blimed.no eller send SMS til 99623824 (Cecilia)

Bli bøssebærer!

Målet er at alle husstander skal få besøk den 21. oktober. I Lillesand kommune trenger vi ca. 160 bøssebærere.

Når du går inn på blimed.no og registrerer deg så velger du også hvor du vil hente bøssen, med andre ord hvor du ønsker å gå (enten sentrumsnært i Lillesand eller i Høvåg).

Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21.oktober.


Oppmøte for bøssebærerne er 21. oktober:

  • kl. 16.00 på Rådhuset (med inngang parken) for dere som skal gå i Lillesand (unntatt Høvåg)
  • kl. 15.45 på Herredshuset for dere som vil gå i Høvåg

Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er voksen

Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer

Har du spørsmål om det å være bøssebærer? Ring gjerne 99623924 eller send en mail til cecilia.olweus@lillesand.kommune.no


Mer om årets TV-aksjon

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Les mer om Kirkens Bymisjons arbeid her.

Publisert
18.10.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker