Varsel om endret kjøremønster Møglestu-Lofthus-Viadukten.

Fra og med fredag 12.april og frem til fredag 28.juni 2019 vil det være endring av kjøremønster på veistrekningen Møglestu – Lofthus – Viadukten.

Fylkesveg 235 ved Viadukten vil bli stengt mot Lofthus. Avkjøring fra fylkesveg 420 mot Lofthus vil være stengt. Det etableres midlertidig T-kryss ved sørgående avkjøring Viadukten mot Lillesand sentrum.

Det åpnes for trafikk til/fra Lofthus, Snøringsmoen og Solflaten til/
fra fylkesvei 402 Møglestu.

Vennligst følg midlertidig skilting og entreprenørens anvisninger.
Berørte eiendommer vil bli varslet via SMS.

Se kart over endret kjøremønster her

Publisert
10.04.2019
Sist endret
06.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker