Foto: Finn Johansen
Foto: Finn Johansen

Vannrestriksjoner innstramming

Pga. varme og svært lite nedbør så har Lillesand kommune bestemt at det ikke lenger er lov å vanne med håndholdt slange

Vanning med kanne er tillatt. 

Vi ber om at innbyggerne respekterer dette.

Publisert
24.07.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker