VARSEL OM REDUSERT FREMKOMMELIGHET FOR BEVEGELSESHEMMEDE TIL NAV LILLESAND

På grunn av graving utenfor hovedinngangen til NAV Lillesand i ukene 7, 8 og 9 vil det bli redusert fremkommelighetfor bevegelseshemmede.

Bevegelseshemmede som skal besøke NAV i denne perioden kan ta  kontakt på tlf. 922 65 581.

Publisert
08.02.2018
Sist endret
23.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker