Totalt bålforbud i Lillesand kommune

Brannvesenet (Kristiansandsregionen brann og redning IKS) innfører totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.

Dette betyr at det ikke er lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka i denne perioden. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt bålforbud. Opphør av forbudet vil bli annonsert på vår hjemmeside www.kbr.no.

Forbudet gjelder for kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes, Lillesand og Kristiansand kommune.

Forbudet gjelder fra og med 22.05.2018.

Publisert
22.05.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker