Kaldvell. Foto: Lillesand kommune
Kaldvell. Foto: Lillesand kommune

Tordis Håkedals utdanningslegater

Stipendet kan søkes av elever/studenter fra kommunene Birkenes og Lillesand, som søker videreutdanning utover grunnskolen.

Det utdeles i år 8 stipend a kr 2500.
Se denne linken for videre informasjon 

Publisert
23.10.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker