Full aktivitet på dagsenteret Foto: Lillesand kommune
Full aktivitet på dagsenteret Foto: Lillesand kommune

Tilsyn uten merknader for habiliteringstjenesten

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Enhet for habilitering 28.-30. august

I begynnelsen av oktober kom rapporten som sier at Fylkesmannens undersøkelser ikke avdekket lovbrudd.

Tilsynet ble gjennomført som videreføring av et landsomfattende tilsyn i 2016 og omfattet både helse- og omsorgstjenester.

Her kan du lese rapporten fra Fylkesmannen

Publisert
11.10.2018
Sist endret
27.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker