Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler i tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere tilskuddsordning mot barnefattigdom)

På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets hjemmeside finner dere relevant informasjon.https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/lavinntekt/


Kontaktperson i Lillesand kommune er Lovise Kjøstvedt. Ved evt. spørsmål ring 37261500, så blir du satt over til riktig person. 

Søknadsskjemaet publiseres senest 16. november i BufDir sin søknadsportal. 

Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Publisert
06.11.2018
Sist endret
06.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker