Ta hensyn til rådyrene - ha hunden i bånd.

Etter en lang kuldeperiode kombinert med store snømengder, vil spesielt rådyrene ha store vansker med å ta seg frem.

Dette er en tid av året da rådyra ikke bør utsettes for unødvendig stress og jaging, ettersom det er lite mat og vanskelig fremkommelighet. Rådyra må derfor sikres mest mulig rolige forhold.

Birkenes og Lillesand felles tekniske tjenester vil derfor be alle hundeeiere om å vise hensyn ved å holde hundene sine i bånd frem til snøforholdene bedrer seg.

Vi vil også minne om at de som ønsker å aktivt hjelpe rådyrene ved å oprette fóringsplass må nå søke mattilsynet om dette.

Publisert
14.02.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker