Tusen takk alle sammen for et kjempefint resultat

Totalt for Lillesand ble det kr. 240.901

I Høvåg ble det samlet inn kr. 52.632,68 og i resten av Lillesand ble det samlet inn 188.268,15.

Mange har bidratt; bl.a. sponsorer, næringsliv, pressen, bøssebærerne og ikke minst innbyggerne.

Mer om årets tema

I 2015 går TV-aksjonen til Regnskogfondet og sammen skal vi bevare noen av verdens største, sammenhengende regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen.

Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden.

Regnskogen er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 % av landjordas arter.

Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for klodens klima, vår felles framtid og for 260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem.

Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider organisasjonen tett med menneskene som bor i regnskogen. Dette gjøres gjennom rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til skogovervåking.

Med hilsen
Arne Thomassen
ordfører og leder for TV-aksjonen i Lillesand

Publisert
25.09.2015
Sist endret
12.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker