Lillesand by Foto: Anders Martinsen
Lillesand by Foto: Anders Martinsen

System for befolkningsvarsling i Lillesand kommune

Vi har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å kunne varsle innbyggere i et geografisk område.

Kommunen har nå mulighet å nå våre innbyggere digitalt via SMS/ talemelding/ e-post ved hendelser eller situasjoner der dette er hensiktsmessig.

Det kan være vannavstengning, stengte veier, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Men for at vi skal kunne nå deg som innbygger er det viktig at du leser denne informasjonen. 

Publisert
19.02.2019
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker