Stortings- og sametingsvalget 2017 – utlegging av manntallet

For å kunne stemme ved Stortingsvalget i 2017, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet.

Dersom du har flyttet hit fra en annen kommune og flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, vil du stå oppført i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme her.

Mottar du valgkort, er du innført i kommunens manntall. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på følgende steder:

Lillesand sentrum: Kommunetorget i Lillesand rådhus og Lillesand folkebibliotek

Høvåg: Matkroken Indre Årsnes

Manntallet blir liggende ute til og med 11. september 2017.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.

Begrunnet krav sendes skriftlig til:

Valgstyret i Lillesand 
Postboks 23
4791 Lillesand

Stemmeberettigede til Sametingsvalget vil bli direkte tilskrevet. 

Les mer om valget på vår hjemmeside.

Arne Thomassen
Leder av valgstyret 

Publisert
10.07.2017
Sist endret
21.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker