Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Storemyr bro stenges for trafikk 24.09.-05.11. grunnet oppgradering.

Stenging av Storemyr bro (på Grimenesveien) blir utsatt en uke da elven har for høy vannføring for å kunne starte arbeidet på en forsvarlig måte

Perioden broen blir stengt blir da fra 24.09.-5.11.

Alternativ rute om Birkeland må benyttes i denne perioden. Alternativ rute vil bli skiltet.

Lillesand kommune beklager alle ulemper dette vil medføre for beboere langs Grimenesveien.

Publisert
31.07.2018
Sist endret
27.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker