Stopp i feiing av vei

På grunn av ekstrem tørke er alt arbeid med feiing av vei med stålbørster stoppet.

Stålbørstene kan lage gnister som antenner vegetasjon i veikanten.
Vi starter opp igjen når tørken er over.

Publisert
31.05.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker