Kulturmidler søknadsfrist 1. mars

Lillesand kommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her.

Papirutgaver finnes i kommunetorget, men vi oppfordrer til at flest mulig søker elektronisk.

For spørsmål kontakt Magne Haugen på kulturkontoret, tlf. 99224283.

Søknadsfrist: 1. mars

Søknader sendes ved bruk av elektronisk skjema, eller pr. vanlig post til: Lillesand kommune, Pb. 23, 4791 Lillesand.

Merk konvolutten med Kulturmidler 2018.

Publisert
09.02.2018
Sist endret
12.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker