Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Skolestart for grunnskolen i Lillesand 2018

Brentemoen skole
Skolestart 16. august
1. trinn møter kl 9-11
Alle andre møter kl 8.15

Tingsaker skole
Skolestart 16. august
1. trinn møter kl 9-11
Alle andre møter kl 8.25

Borkedalen skole
Skolestart 16. august
1. trinn møter kl 9-11
Alle andre møter kl 8.25

Lillesand ungdomsskole
Skolestart 16. august
Alle elever møter kl 8.30

Høvåg skole
Skolestart 16. august
1. trinn møter kl 9.30
Alle andre møter kl 8.05

Lillesand voksenopplæring
Skolestart 16. august 8.30
Gruppe A og B starter 20. aug kl 8.30

Publisert
07.08.2018
Sist endret
12.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker