Eier Kjell Andreas Tvedt framfor Høigilt-gården i Øvregate 7. Foto:
Lillesand kommune
Eier Kjell Andreas Tvedt framfor Høigilt-gården i Øvregate 7. Foto: Lillesand kommune

Skilt med historiske opplysninger i byen.

I samarbeid mellom Vestre Moland og Lillesand historielag, Lillesands Sparebank og Lillesand kommune er vi nå i gang med å sette opp skilt med historiske opplysninger på utvalgte freda og verneverdige bygg i sentrum.

De siste dagene er det satt opp i alt åtte skilt, og to av dem ble avduket i går under byvandring i Øvregate.

Byggene som har fått skilt er:
Salvesens hus – Øvregate 23
Høigilt-gården – Øvregate 7
Lillesands Sparebank
Lillesand 
rådhus
Lillesand by- og sjøfartsmuseum
Rosenkildehuset – Strandgata 17
S N Hansen-gården - Strandgata 33 
Skrivergården – Strandgata 5. 

Det er planer om å utvide med flere bygninger senere.

Publisert
27.06.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker