Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande i 2018

Kurset inneheld grunnleggande informasjon om skatt, meirverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap.

Det passar difor også for dykk som går med tankar om å starta, men som endå ikkje har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Kurset varar 4 timar og blir gjennomført anten på kvelds- eller ettermiddagstid. Merk at det er separate kurs for dei to organisasjonsformene; enkeltpersonføretak og aksjeselskap.

Kursa blir arrangerte i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Fyresdal. For 2019 blir det og planlagt eit nytt kurs i Bø i Telemark i mars.

Stad/dato og høve til påmelding finn de her: www.skatteetaten.no/kurs.

Publisert
18.09.2018
Sist endret
06.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker