Samarbeid tekniske tjenester Lillesand og Birkenes

Fra og med 1.9.2015 vil Lillesand og Birkenes kommuner samarbeide om tjenestene oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jord- og skogbruk, og miljø- og naturforvaltning.

Oppmåling, geodata, eiendomsskatt, naturforvaltning, jord og skog for begge kommuner er nå lokalisert i kommunehuset på Birkeland, i Birkenes kommune.

Birkenes kommune er vertskap for samarbeidet og vil ivareta henvendelser, informasjon, veiledning og forvaltning. 

Har du behov for å kontakte en saksbehandler, ring Birkenes kommune 37281500, for å avtale tidspunkt. 

Nærmere informasjon om samarbeidet kommer på www.birkenes.kommune.no 

Informasjon og skjema ligger fortsatt på hjemmesiden til Lilllesand kommune under Tjenester.

Publisert
24.08.2015
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker