Foto Lillesand kommune
Foto Lillesand kommune

Forslag til budsjett og økonomiplan

Til alminnelig ettersyn

I henhold til kommunloven §§ 44-45 skal innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i bystyret.

Aktuelle dokumenter:

 

Publisert
01.12.2016
Sist endret
23.03.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker