Foto Lillesand kommune
Foto Lillesand kommune

Forslag til budsjett og økonomiplan

Til alminnelig ettersyn

I henhold til kommunloven §§ 44-45 skal innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i bystyret.

Aktuelle dokumenter:

 

Publisert
01.12.2016
Sist endret
12.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker