Orientering fra rådmannen

I møte med politiet 04.03.2019 ble rådmannen orientert om at det er avdekket flere kriminelle forhold blant ungdommer i Lillesand.

Dette dreier seg om en liten gruppe unge gutter under 18 år. Det er totalt fire siktede ungdommer i sakskomplekset. To av ungdommene er varetektsfengslet; siktet for å ha utsatt andre ungdommer for grov vold, grove trusler og ran. Det er flere ungdommer som er fornærmet i saken.

Rådmannen har fått forsikringer om at politiet ved Lillesand og Birkenes lensmannskontor ser meget alvorlig på saken og har gitt den høy prioritet. Saken er under aktiv etterforskning og politiet kan derfor ikke frigi informasjon om hendelsesforløpet i sakene. Politiet opplyser at de har god oversikt over situasjonen og de involverte.

Rådmannen samarbeider godt med politiet, barnevernet og øvrige ressurser i kommunen for å ivareta de unge fornærmede og deres foreldre/foresatte/familie. Det arbeides også med å kartlegge hvordan saken har påvirket venner og nærmiljø til de involverte, i skolehverdagen og på fritiden. Rådmannen vil fortløpende sette i verk nødvendige tiltak for å bistå og følge opp de fornærmede og deres foreldre/foresatte samt gjerningspersonene på best mulig måte.

I tiden som kommer er det ekstra viktig å jobbe aktivt for å etablere forebyggende tiltak som bidrar til å fange opp uønsket utvikling knyttet til trussel- og voldsproblematikk i ungdomsmiljøet. Det skal være null-toleranse for trusler og vold i Lillesand kommune. Rådmannen og politiet oppfordrer foreldre og foresatte til å snakke med ungdommene om dette, og at det er en lav terskel for å varsle politiet. Det skal være trygt å være ungdom i Lillesand.

Saker som denne kan skape rykter i sosiale medier. Rådmannen henstiller til alle å tenke seg om før de skriver eller kommenterer på sosiale medier. De voksne har et stort ansvar her.

Rådmannen vil bistå lokalsamfunnet, ledere og ansatte i kommunen, slik at vi sammen kan få på plass nødvendige tiltak for å unngå nye saker knyttet til trusler og vold.  Det er etablert en tverrfaglig sammensatt gruppe i kommunen, som vil samarbeide tett med politiet framover.

Eventuelle henvendelser vedrørende straffesak skal rettes til politiet. Øvrige henvendelser kan rettes til rådmannen eller øvrige ledere i kommunen. Hvis noen har behov for oppfølging fra kommunen så kan SLT-koordinator Lise Marit Håvemoen kontaktes på epost; Lise.Havemoen@lillesand.kommune.no eller telefon 906 45 895

Ordfører og leder av oppvekstutvalget er holdt løpende orientert om saken.

Guri Ulltveit-Moe

Rådmann
Lillesand kommune

                                                                                                             

Publisert
13.03.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker