Omsorgsinstitusjonene våre blir Livsgledehjem

Lillesand kommune er i gang med å få sertifisert Lillesand bo- og aktivitetssenter og Høvåg bo- og aktivitetssenter som Livsgledehjem.

Målet er å bli sertifisert i oktober 2018.

Gjennom sertifiseringsordningen vil det blant annet legges vekt på å tilrettelegge for mer frivillighet på sykehjemmene. I Norge er det bare 10 % av det frivillige arbeidet som foregår innenfor omsorgssektoren. Det vil defor være en stor gevinst å engasjere flere til å bidra som frivillige. Vi har i flere år hatt en rekke frivillige bidragsytere ved våre sykehjem, noe vi setter stor pris på. Likevel er det behov for ytterligere frivillige bidrag.

Har du noe du ønsker å bidra med?
Eksempelvis å bli besøksvenn, ta med beboere på tur (turvenn), eller ta med husdyr på besøk til beboerne – både tradisjonelle og «utradisjonelle» dyr er velkomne. I tillegg er ulike kulturelle innslag også mulig.

Ta gjerne kontakt med kommunens livsgledekonsulent Lovise Kjøstvedt på mail lovise.kjostvedt@lillesand.kommune.no eller på tlf.: 91167622 for ytterligere informasjon.

Livsgledehjem er en standard som eies og drives av organisasjonen Livsglede for Eldre. Lillesand kommune er allerede på god vei med livsgledearbeidet, og gjennom sertifiseringsordningen skal livsglede settes i system, på lik linje med medisinering, ernæring og pleie. Med utgangspunkt i en detaljert livshistoriekartlegging av hver beboer, får beboerne tilbud om individuelt tilpassede aktiviteter som gjennomføres uavhengig av hvem som er på jobb.

For å bli et sertifisert Livsgledehjem skal sykehjemmene å oppfylle 9 livsgledekriterier:

  • legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner
  • legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft minst én gang i uka
  • legge til rette for kontakt med dyr
  • legge til rette for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
  • legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen
  • legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet
  • legge til rette for god kommunikasjon med pårørende
  • legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag
  • sikre at alle ansatte skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer

Begge sykehjemmene har etablert såkalte Livsgledegrupper som består av enhetsleder, hovedlivsgledeansvarlig, livsgledekonsulent og minimum én representant fra hver avdeling. Livsgledegruppa har, sammen med avdelingsledere og kollegaene sine, ansvar for å drive livsgledeprosessene fremover.

For mer informasjon om Livsgledehjem og sertifiseringsprosessen

Publisert
09.01.2018
Sist endret
13.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker