Foto: Richard Amodei
Foto: Richard Amodei

Nytt dagtilbud for personer med demenssykdom

Lillesand kommune, i samarbeid med Levende Gård i Høvåg, starter opp et dagtilbud for personer med demens.

Tilbudet åpner i september 2018 og er for hjemmeboende personer med begynnende demens/kognitiv svikt.

Levende Gård ligger idyllisk til på Ytre Årsnes i Høvåg med inviterende lokaler og vakkert turlandskap. Der er villsauer, hester, høns og katter på gården. Der er drivhus og hage med mye å henge grønne fingre i. Gårdseier Ragnhild Qvalben og hennes personale organiserer tilbudet og samarbeider med kommunens demenskoordinator. Levende Gård er en godkjent «Inn på tunet»-gård. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gård.

Les mer om Inn på tunet her.

Personer med demens/ kognitiv svikt er ofte fysisk spreke og kan ha stor glede av å bruke sine ressurser under trygge og motiverende forhold. På gården vil det være mulig å delta på aktiviteter tilknyttet bl.a. dyr, hage/planter, matlaging, forefallende oppgaver, turgåing og trening. Det er mulig å delta inntil 3 dager pr. uke og deltakerne blir tilbudt felles transport til/fra gården.

Søkere må ha demenssykdom eller kognitiv svik. Det vil si at nedsatt hukommelse utgjør vansker i forhold til daglige aktiviteter og sosial funksjon. Søker bør ha glede av å være i et fellesskap med praktiske gjøremål

Søknad om dagtilbudet skrives på «Søknad om helse- og omsorgstjenester i Lillesand kommune» . Du kan også få skjemaet ved henvendelse til Kommunetorget (Rådhuset). Egenandel for dagtilbud er kr. 80 pr dag og kr. 20 for transport.

For nærmere informasjon, kontakt demenskoordinator Kjersti Tøien på tlf. 90154471.

Publisert
14.08.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker