Ny nettportal - dinutvei.no

En nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

dinutvei.no finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym.

Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

På dinutvei.no finner du oversikt over hjelpetilbud, både spesifisert der du er og i resten av landet. Besøk i portalen ikke kan spores.

Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere, berørte og fagpersoner.

Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. dinutvei.no skal bidra til at det blir enklere å:

  • få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn

Her finner du mer informasjon om tema og hjelpeapparat i Lillesand kommune.

Publisert
19.02.2016
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker