Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020

De som kan søke om midler er offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Merk at søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.

Her finner du informasjon om søknadsordningen og om hvordan du søker.
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Publisert
25.11.2019
Sist endret
25.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker