Midlertidig stenging av Bellevuebakken for biltrafikk

I tidsrommet 8.10.-15.12. vil Bellevuebakken være stengt for biltrafikk som følge av arbeider med etablering av nytt fortau og sanering av kabler i luft.

Kjøreadkomst til eiendommer på Bellevue vil i denne perioden være via Øvreberg.

Her finner du et kart som viser stengingen.

Kommunen beklager de ulemper dette medfører.

Publisert
05.10.2018
Sist endret
06.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker