Kreftkoordinatorene fra venstre. May Lauvnes (Lillesand og Birkenes), Solfrid Fredriksen (Vennesla), Reidun Berge Abelsæth (Kristiansand), Linda Hanisch (Søgne, Songdalen og Setesdal)
Kreftkoordinatorene fra venstre. May Lauvnes (Lillesand og Birkenes), Solfrid Fredriksen (Vennesla), Reidun Berge Abelsæth (Kristiansand), Linda Hanisch (Søgne, Songdalen og Setesdal)

Livslyst når det røyner på

Kreftkoordinatorer i flere samarbeidende kommuner inviterer nå til kurset «Livslyst når det røyner på». Kreft er mer enn en fysisk sykdom, og for mange er det tøft å gå videre med livet etter behandling.

Kreftkoordinator i Lillesand og Birkenes kommune May Lauvnes, sier kurset skal hjelpe kreftpasienter til å gå videre i livet enten pasienten er kreftfri eller må lære å leve med kreften.

- Det er mange som opplever at det ikke bare er å ta opp igjen tråden fra tiden før man ble syk. Mye har skjedd i livet både til den som har hatt kreft og de pårørende. Alle kreftsykdommer er forskjellig, sier kreftkoordinatorene.

Fire kreftkoordinatorer som representerer flere kommuner samarbeider om kurset. 

- Vi opplever det svært positivt å jobbe sammen om dette, sier May Lauves om samarbeider med flere andre kommuner på Agder.

Påmelding på telefon: Lillesand og Birkeland 952 27793

Kurset koster 200 kr per person, og 400 kr per par. Påmeldingsfrist er 26. oktober. Sted er Kreftforeningens lokaler i Dronningensgate 2A andre etasje.  Kurset er åpent både for pasienter og pårørende.

Første samling er 6.november. Kurset går over fire tirsdager i november kl 12.00-15.00. 


Usikre videre

Lauvnes sier mange opplever en form for usikkerhet rundt hvordan livet skal gå videre, og de har mange tanker om hvordan de skal komme seg tilbake til en så normal tilværelse som mulig.

Kreftkoordinatorene vil se mennesket bak diagnosen, og de vil se menneskene som står rundt den kreftrammede. For å gi en hjelp til både kreftrammede og deres pårørende, har Kreftforeningen utviklet kurset «Livslyst når det røyner på».

- Deltakerne får hjelp til å rydde opp i det kaoset mange opplever, og de får råd om hvordan de skal kunne vende tilbake til hverdagen. Det handler rett og slett om økt livskvalitet, få lyst på livet igjen, sier Lauvnes.


Formålet med kurset

Deltakeren skal få:

  • Praktiske tips og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
  • Større kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser
  • Økt kunnskap om hvordan tanker innvirker på måter vi opplever livet, særlig når det røyner på
  • Mulighet til å utveksle erfaringer og synspunkter med andre i sammenlignbar situasjon


Kreftkoordinators oppgaver

Kreftkoordinatoren er ansatt i kommunen. Oppgavene til kreftkoordinator er blant annet:

  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har, eller har hatt kreft, og til pårørende
  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen
  • Samarbeider med fastleger, ressurssykepleiere, skoler, barnehager med flere
  • Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende
Publisert
17.10.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker