Fra venstre: Distriktsleder Trygg Trafikk Vest-Agder Ole Rath, ordfører Arne Thomassen, teknisk sjef (konst.) Hadle Hallingstad, kommunalsjef skole og barnehage Arnt Jørgen Eidsaa, enhetsleder kultur og bibliotek Magne Haugen, kommunalsjef helse og kultur Geir Jenssen, enhetsleder Prestholt barnehage Kari Svendsen, ass. rektor Tingsaker skole Kirsten Vennesland, prosjektleder Audun Andre Larsen, rådmann Jan Henning Windegaard og distriktsleder Trygg Trafikk Aust-Agder Paal Ove Sodefjed. Foto: Lillesand kommune
Fra venstre: Distriktsleder Trygg Trafikk Vest-Agder Ole Rath, ordfører Arne Thomassen, teknisk sjef (konst.) Hadle Hallingstad, kommunalsjef skole og barnehage Arnt Jørgen Eidsaa, enhetsleder kultur og bibliotek Magne Haugen, kommunalsjef helse og kultur Geir Jenssen, enhetsleder Prestholt barnehage Kari Svendsen, ass. rektor Tingsaker skole Kirsten Vennesland, prosjektleder Audun Andre Larsen, rådmann Jan Henning Windegaard og distriktsleder Trygg Trafikk Aust-Agder Paal Ove Sodefjed. Foto: Lillesand kommune

Lillesand kommune godkjent som "Trafikksikker kommune"

I tråd med vedtak i bystyret så fikk Lillesand kommune status som Trafikksikker kommune 14. juni

Lillesand kommune fikk i den forbindelse overrakt plaketter med "Trafikksikker kommune 2017-2019" fra Trygg Trafikk (se bildet).

Distrikstlederne fra Trygg Trafikk Ole Rath (Vest-Agder) og Paal Ove Sodefjed (Aust-Agder), som har hatt ansvar for vurderingen av Lillesand kommune, konkluderte med at kommunen gjør en betydelig og systematisk innsats i forhold til trafikksikkerhet. Representantene for Trygg Trafikk er også førnøyde med at arbeidet er forankret både politisk og administrativt.

For å få godkjenningen må kommunen oppfylle en rekke kriterier på alle nivåer i organisasjonen. Trygg Trafikk understreker imidlertid at det å bli godkjent ikke betyr at det ikke skjer trafikkulykker, men at godkjenning er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

På www.trafikksikkerkommune.no finner du bl.a. mer informasjon om kriteriene, og ulike lover og forskrifter som gjelder kommunens ansvar for trafikksikkerhet.    

Publisert
15.06.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker