Veksthuset. Foto: Lillesand kommune
Veksthuset. Foto: Lillesand kommune

Lillesand helsestasjon har begrenset bemanning onsdag 19. desember, grunnet begravelse.

Jordmor vil være til stede for avtalte konsultasjoner, og kan evntuelt kontaktes på tlf. 37261500.
Helsestasjonen for ungdom er som vanlig åpen fra kl 15:00-17:00

Publisert
17.12.2018
Sist endret
06.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker