Levekårsundersøkelse blant lhbt-befolkningen (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i Agderfylkene

Spørreundersøkelsen skal kartlegge levekårene til personer på Agder som identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile og/eller transpersoner.

Formålet er å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Kunnskap fra undersøkelsen skal støtte opp under politikkutforming på området i Agder. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret. Det er fylkeskommunene i Agder, samt Kristiansand og Arendal kommuner som har bestilt oppdraget.

Nettbasert spørreundersøkelse 

For å svare på spørreundersøkelsen klikker respondenten på en nettlenke til spørreskjemaet som er tilgjengelig her: www.egentlig.no. Undersøkelsen er åpen for svar mellom 22. mars og 24. april. Alle svarer helt anonymt på spørsmålene.

Les gjerne mer om undersøkelsen og bakgrunnen for den her https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/inviterer-til-lhbt--levekarsundersokelse/

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til prosjektleder Mona Stokke ved Østlandsforskning. Mobil: 922 555 57, E-post ms@ostforsk.no

Publisert
11.04.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker