Kulturminne- og museumsplan 2019-2030

Planens hensikt er systematisk å kunne ta vare på materielle kulturminner.

Ivaretakelse av disse gjør at vi bedre kan fortelle og gjenoppdage vår historie. Lillesand har en sterk felles historiearv som blant annet omfatter kjente personligheter som Kristian Lofthus, Hans Nielsen Hauge, Gabriel Scott og Knut Hamsun.
Planen gjenspeiler den betydning vår maritime historie og seilskutetiden har. Vår vakre trehusbebyggelse og krigsminner ivaretas. Ivaretakelse av kulturminnene vil glede folk i Lillesand, sørlendinger og turister fra inn- og utland og trolig bidra til mye glede, et rikt kulturliv, økt kunnskap og handel.

Kulturminne- og museumsplan 2019-2030

Publisert
28.02.2019
Sist endret
23.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker