Komfyrbrannstuntet 2019

Komfyren er en versting i brannstatistikken.

Halvparten av alle branner i Norge starter på komfyren og i Agder har antall komfyrbranner økt med over 50 prosent det siste året.​

Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier, og eldre som glemmer eller sovner i fra komfyren. Brannvesenet oppfordrer nå befolkningen til å installere komfyrvakt for å redusere faren for brann og unngå tap av liv.

Komfyrvakt redder liv
Hver eneste dag rykker brannvesenet i Norge ut til fem komfyrbranner.

- Det enkleste grepet du kan gjøre for å forhindre brann er å installere en komfyrvakt, sier Roy Mikkelsen ved avdeling Lillesand i Kristiansandsregionen brann og redning. Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene og utløser en alarm når den oppdager en farlig situasjon. Dersom ikke alarmen blir håndtert vil komfyrvakten kutte strømmen til komfyren og brannen blir avverget.

- Siden 2010 er det krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du ettermontere komfyrvakt, mener Mikkelsen. En komfyrvakt koster rundt 3000 kroner og kan kjøpes i de fleste butikker som selger elektriske artikler. For å sikre kvaliteten er det laget en felles, internasjonal norm, NEK EN 50615​. Sjekk merkingen på produktet og spør i butikken. Noen forsikringsselskaper gir også rabatt på forsikringen hvis du har installert en komfyrvakt.

Risikoutsatte grupper
Eldre og pleietrengende og personer med nedsatt funksjonsevne er spesielt utsatt for komfyrbranner. Hjelpemiddelsentralen har en ordning med gratis lån av komfyrvakt for flere av de utsatte gruppene. Ergoterapitjenesten og hjemmesykepleien i kommunen bidrar i søkeprosessen.

- Er du usikker på hvordan du skal gå frem så kan vi hjelpe til. Brannvesenet er her for innbyggerne og vi tar gjerne imot spørsmål om komfyrvakt eller andre bekymringer om brannsikkerhet, sier Mikkelsen.

Hemmelig komfyrstunt
For å øke fokuset på komfyrbranner har brannvesenet plassert ut brente komfyrer i bybildet.

– Dette gjør vi for at folk flest skal få opp øynene og tenke over at dette rammer alle. En brann kommer alltid plutselig og uventet, og på samme måte har det å finne en brent komfyr midt i byen en overraskende effekt, påpeker Mikkelsen. Tørrkokte gryter er å finne over hele Agder og i flere deler av landet. Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no


Kontaktperson for kampanjen:

Helena Andersson, branninspektør forebyggende avdeling

Tlf. 45 25 65 45 / e-post. helena.andersson@kbr.no

Publisert
13.02.2019
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker