Travle dager for Tom André Foto: Lillesand kommune
Travle dager for Tom André Foto: Lillesand kommune

Jippi, Tom André har fått jobb i ordinær bedrift.

Tom André har nå vært på COOP Extra i 2 år. Han har fått spennende arbeidsoppgaver som han mestrer kjempefint.

Han får god veiledning av både ansatte på COOP og dagsenteret. Dette har resultert i jobb hver mandag uten bistand fra dagsenteret.

Arbeidsoppgavene hans er å fylle på varer, rydde i hyller og ellers i butikken, og han presser papp.

Tom André er godt kjent i butikken, han er sjarmerende, jobber godt, er positiv og en ressurs for butikken.

Enhet for habilitering søkte og fikk midler fra Fylkesmannen i 2016 til prosjekt: «Utviklingshemmede ut i ordinær bedrift». Dette er i tråd med regjeringens satsing, viser til NOU 2016: 17 «På lik linje, løft 3: arbeid for alle».

Smedmyra dagsenter tok kontakt med ulike bedrifter i kommunen og spurte etter arbeidsoppgaver som kunne passe for de som har jobb på dagsenteret. Dagsenteret gikk også ut i Lillesands-Posten. Det var ikke mange bedrifter som tok kontakt, men Coop Extra var positive.

Butikksjef på Coop Extra, Lene Hansen, forteller at initiativet både er positivt for miljøet og at kundene setter pris på mangfoldet blant de ansatte.

Publisert
28.11.2018
Sist endret
28.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker