Foto: Gunhild Slågedal
Foto: Gunhild Slågedal

JACOBINE HAR ARRIVERT

Museet har endelig fått sin gallionsfigur, skapt av treskjærerkunstner Anna Karin Tabarand

Figuren er oppkalt etter museets byggeherre, Johannes Grøgaards kone, Jacobine Petra Parnemann Grøgaard. Det er Lillesand by- og sjøfartsmuseums Venner som har gitt den til museet.

Ved den høytidelige avdukningen 5. juli sang Dag Ellefsen, fra venneforeningens styre, sjømannsviser for at gjestene skulle komme i riktig stemning. Avdukingen ble foretatt av ordfører Arne Thomassen. Både NRK og Lillesands-Posten var tilstede, så nå er museet er et ordentlig sjøfartsmuseum - for intet riktig sjøfartsmuseum uten en gallionsfigur! 

Publisert
06.07.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker