Innføring av smarte strømmålere

Innen 1. januar 2019 skal alle landets over 2,6 millioner strømkunder ha fått montert nye, smarte strømmålere.

Dette er den største moderniseringen av det norske strømnettet på over 100 år. Smart strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Det er Agder Energi Nett som skal bytte ut målerne hos selskapets 190 000 kunder i Agder-fylkene.

For å forbedre leveransekvaliteten og effektivisere driften, vil Agder Energi Nett også installere smarte målere i alle nettstasjoner. Det er hovedsakelig målerbytter på nettstasjoner i deler av Lillesand, Grimstad, Birkeland og Vennesla som gjennomføres fra midten av oktober. Disse installasjonene krever strømstanser.
Les mer om dette i det vedlagte dokumentet: Informasjon om strømstans

For mer informasjon om bytte til smart strømmåler, kan du gå inn på denne nettsiden: http://aenett.no/smartstrom/

For mer informasjon om hvor og når de planlagte strømstansene vil ta sted, kan du lese om på denne siden: http://aenett.no/virksomhet/om-ae-nett/service-og-vedlikehold#avbrudd

Spør gjerne hvis dere har spørsmål.

Informasjon om strømstans.pdfMed vennlig hilsen

Signe Kalvehagen Gusdal| Kommunikasjonsrådgiver
signe.gusdal@ae.no   | tlf: +47 46 66 93 73

Agder Energi Nett
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 70 00
www.aenett.no

God kraft. Godt klima.

Publisert
16.09.2016
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker