Nyperose. Foto: Finn Johansen
Nyperose. Foto: Finn Johansen

Ingrid Tømmerstø Wangensteen har fått stillingen som mobbeombud

Lillesand kommune har ansatt mobbeombud i 50% fast stilling.

Ingrid Tømmerstø Wangensteen er 37 år. Hun er barnehagelærer og jobber i dag som enhetsleder i 2 barnehager i Kristiansand.

Mer informasjon vil bli lagt ut når Tømmerstø Wangensteen begynner i stillingen ca. 1. september.

 

Publisert
27.06.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker