Informasjon om nattarbeid på Fv. 420 Borkedalen.

Statens vegvesen vil informere dere om at det blir noe nattarbeider på Fv. 420 ved Borkedalen, i forbindelse med fjerning av trafikkøy og montering av kantstein.

Arbeidet utføres i perioden fra 3. juni 18 til 10. juni 2018. Fra kl:2100-kl 07:00.

En kjørefelt vil være stengt og den andre felt vil bli brukt til trafikk. Trafikken fra Øst skal ledes gjennom bussterminal.

Ved spørsmål, kontakt, Statens vegvesen Region Sør ved byggeleder Caryne K. Ndenzako, mob. 41 77 05 95.

Publisert
04.06.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker