Foto: Folkehelseinstituttet
Foto: Folkehelseinstituttet

Influensavaksinen er kommet.

Vaksinering kan gjøres hos fastlege eller på apotek.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1.          trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:
Diabetes type 1 og 2
K
ronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom
Leversvikt eller nyresvikt
Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
N
edsatt immunforsvar
Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
A
nnen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
Helsepersonell som har pasientkontakt.
Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
Svinerøktere
 og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Publisert
24.10.2019
Sist endret
28.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker