Fra venstre Guri Ulltveit-Moe (rådmann Lillesand kommune) og Anne Stapnes (rådmann Birkenes kommune) Foto: Lillesand kommune
Fra venstre Guri Ulltveit-Moe (rådmann Lillesand kommune) og Anne Stapnes (rådmann Birkenes kommune) Foto: Lillesand kommune

IT-samarbeid mellom Birkenes og Lillesand kommuner fra 1. januar

Rådmennene i Birkenes (Anne Stapnes) og Lillesand kommune (Guri Ulltveit-Moe) møttes i dag for å signere avtalen

Lillesand skal være vertskommune for "IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner", som iverksettes fra 1. januar 2018.

Den 15. november 2017 vedtok bystyret å etablere samarbeidet. Den nye IT-tjenesten skal ivareta IT-drift og IT-utvikling for begge kommunene. Arbeid med digitalisering av kommunale tjenester vil ha høyeste prioritet, og både innbyggere og ansatte i begge kommuner vil etter hvert se resultater av det nye samarbeidet. Pågående prosesser på IT-området, som bredbåndsutbygging til innbyggere, vil også håndteres av det nye samarbeidet.Publisert
11.12.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker