Lillesand sentrum. Foto: Anders Martinsen
Lillesand sentrum. Foto: Anders Martinsen

Hvor skal den nye sentrumsskolen bygges?

Rådmannen anbefaler at den nye barneskolen i sentrum skal bygges på Kokkenes. Begrunnelsen for dette finner dere i rådmannens notat og rapport utarbeidet av WSP.

Rådmannen har fått i oppdrag av bystyret å fremme en sak om hvor den nye sentrumsskolen skal bygges.
Rådmannens notat og WSPs rapport er sendt på høring til foreldrenes arbeidsutvalg på berørte skoler, til ansattes organisasjoner og til barne- og ungdomsrådet i Lillesand.

Saken behandles i bystyret 11. september.

Aktuelle vedlegg:
Hvor skal den nye sentrumsskolen bygges
Høringsbrev
Endelig rapport- Lillesand skolelokasjon
Mulighetsstudie og prisoverslag for Miljøtunnel Dovre


Publisert
11.06.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker