Foto: Harald Solberg
Foto: Harald Solberg

Har du et engasjement for utformingen av helårs gågate i Lillesand?

Lillesand kommune søker gjestebudverter, ønsker du være en av dem?

Lillesand bystyre har vedtatt at det skal etableres helårs gågate i Strandgata (mellom Narvesen og kunstkolonialen) og i Vestregate (mellom Strandgata og Storgata).

Nå ønsker Lillesand kommune å høre innbyggernes tanker og ideer om hva som kan være innholdet og aktivitetene i gågata. Gjestebud er valgt som en av medvirkningsmetodene i denne prosessen, dette for å sikre bred involvering fra kommunens innbyggere.

Hva er gjestebud?
Gjestebudet gjennomføres av innbyggerne, av såkalte gjestebudverter. Vertene inviterer selv en gruppe mennesker hjem til seg eller for å møtes et annet sted, for å diskutere ett eller flere temaer som angår helårs gågate.

  • Vi anbefaler inntil 8 gjester pr. gjestebud.
  • Gjestebudet trenger ikke å vare lengre enn 1,5 – 2 timer. Bruk en formiddag/kveld, ukedag eller helg alt etter hva som passer best for vert og gjester.
  • Vertene vil ha ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av gjestebudet, samt komme med en skriftlig tilbakemelding til kommunen.
  •  I etterkant av gjestebudene vil det avholdes et felles oppsummeringsmøte hvor alle gjestebudvertene og administrasjonen i kommunen deltar.  

Intensjonen er at det skal være enkelt og givende å holde gjestebud! 😊

Før gjestebudet starter vil alle som har meldt seg eller har takket ja til å være gjestebudverter, bli invitert av kommunen til et felles informasjonsmøte 24. april kl. 18:00-19:00. I møtet vil kommunen komme med nærmere informasjon om hvordan gjestebudet gjennomføres. Hvis du ikke har mulighet til å delta på informasjonsmøtet kan du få skriftlig informasjon om hvordan gjennomføre et gjestebud

Hensikten er å få innspill fra innbyggere som gjerne ikke deltar på tradisjonelle temamøter, og fra innbyggere som har et engasjement for utvikling av Lillesand sentrum. Hvem som helst kan melde seg som vert – innbyggere i og utenfor sentrum, unge, eldre, pendlere, politikere, barnehageansatte, foreldre, besteforeldre, næringsdrivende, gårdeiere etc.

Påmelding:
Dersom du ønsker å melde deg som gjestebudvert kan du gjøre det ved å sende en mail, med din kontaktinformasjon til jannes@lillesand.kommune.no. Frist for påmelding 29. mars.

Publisert
14.03.2019
Sist endret
27.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker