Hagevanningsrestriksjoner

På grunn av høyt vannforbruk er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele kommunen frem til 15.september 2019.

Hagevanningsrestriksjoner er innført for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning,og for at kommunen har nok vann til å fylle opp høydebassengene.
Det er tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange på kveldstid mellom kl.20:00 - 23:00.
Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt.

Kommunen vil kontrollere at restriksjonene følges.

Publisert
25.06.2019
Sist endret
17.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker