Foto: Finn Johansen
Foto: Finn Johansen

Hagevanningsrestriksjoner

På grunn av høyt vannforbruk er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele kommunen frem til 15.september 2018.

Hagevanningsrestriksjoner er innført for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning,og for at kommunen har nok vann til å fylle opp høydebassengene.

Det er tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange på kveldstid mellom kl.20:00 - 23:00
Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt.

Kommunen vil kontrollere at restriksjonene følges.

Publisert
25.05.2018
Sist endret
14.06.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker