Foto: KBR
Foto: KBR

Generelt bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark.

Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) fraråder bålbrenning i alle deres kommuner: Birkenes kommune,Kristiansand kommune, Lillesand kommune, Sogndalen kommune, Søgne kommune og Vennesla kommune.

Se for øvrig regler for bål og bråtebrenning på kbr.no

Publisert
15.04.2019
Sist endret
17.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker