Fylkeskommunens bygningsvernpris 2018

Aust-Agder fylkeskommune deler hvert år ut en bygningsvernpris. Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i Aust-Agder.

Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats innen f.eks. pleie/vedlikehold, rehabilitering, ombygging, tilpasning av nybygg mm.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner. Prisen er nå på kr 40.000. I tillegg får prisvinneren en plakett i messing som viser at bygningen er tildelt Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris.

Se www.austagderfk.no/bygningsvernprisen

Forslagstiller kan være enkeltpersoner, kommuner og organisasjoner. Forslag til aktuelle kandidater sendes til :

Aust-Agder fylkeskommune v/kulturminnevernseksjonen

Postmottak 788 Stoa

4809 Arendal

postmottak@austagderfk.no

Frist for innsending av forslag er 3. april.

Eventuelle spørsmål kan rett tilRagnhild Dietrichson
95 81 55 93   
 
ragnhild.dietrichson@austagderfk.no

Publisert
09.03.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker