Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017.

Vi ønsker å nå flere
Det er en del enkeltstående lag og organisasjoner som erfaringsvis ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor også å nå ut til disse gjennom kommunene.

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. Her finner du også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller tlf. 57828000.

Lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.

Med hilsen

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Tlf: 57 82 80 00
E-post: postmottak@lottstift.no

www.lottstift.no

   
Publisert
11.06.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker