Bergsøya er "friskmeldt" - etter forurensningsfunn

Etter iherdig jobbing fra skjærgårdstjenesten og KBR (Kristiansandsregionen brann og redning) - er Bergsøya friskmeldt
Forurensning på Bergsøya

Stoffet som er funnet er tatt opp og analysert

Stoffet som er funnet og tatt opp på Bergsøya er analysert av laboratoriet til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det er identifisert som et produkt som benyttes i produksjon av maling. Produktnavnet er Dicyclopentadiene. Etter råd fra Giftinformasjonssentralen og i samarbeid med KBR vil det foretas ytterligere opprydning og rensing av det forurensede området så snart prosedyre er kvalitetssikret. Dette vil skje i løpet av helga. Kommunen har informert beboerne i det aktuelle området.

Lillesand kommune ser alvorlig på hendelsen, og håndterer dette som miljøkriminalitet. Saken vil bli anmeldt til politiet.
Ved nye funn, eller mistanke om nye funn, meldes dette som akutt forurensning (ring 110). Vi anbefaler at et eventuelt funn ikke berøres eller flyttes.

Publisert
06.07.2019
Sist endret
17.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker