Fortsatt forbud mot aktivitet som kan medføre brann

Nå er det imidlertid mulig å søke om dispensasjon for skogsdrift

Dersom det skal søkes dispensasjon må dette gjøres skriftlig og for hvert område det søkes om. Det er ikke mulig å søke om en generell dispensasjon for driften.

En slik søknad sendes til det brannvesenet som dekker området dispensasjonen gjelder.  

Det ellers fortsatt totalforbud mot all bruk av åpen ild, samt aktivitet som kan medføre brann - både i utmark og innmark. Dette innebærer blant annet at bruk av engangsgrill, griller med kull, bålpanner osv. ikke er tillatt noe sted fordi det ikke er mulig å sikre seg mot at gnister og glør blir tatt av vinden.

Publisert
01.08.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker