Prisutdeling 2018 - forslag på kandidater

Kulturprisen, frivillighetsprisen, byggeskikksprisen og ungdommens pris

Kulturprisen 2018
Lillesand kommunes kulturpris kan gis til personer og grupper fra Lillesand som har utført et banebrytende kulturelt eller kulturhistorisk arbeid; som utøver, pedagog, forfatter, organisator eller administrator

Frivillighetsprisen 2018
Prisen deles ut årlig og kan gis til enkeltpersoner, virksomheter og/eller lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet.

Byggeskikksprisen 2018
Lillesand kommunes byggeskikkpris ble opprettet i 2004. Formålet med prisen er å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endringer av eksisterende bebyggelse. Prisen deles ut annet hvert år.

Ungdommens pris 2018
Lillesand Ungdomsråd deler årlig ut Ungdommens Pris. Lillesands Sparebank bidrar økonomisk til denne prisen som skal være en oppmuntring til videre innsats og engasjement. Vinneren skal være maks 20 år, ha utmerket seg ved gode prestasjoner innen et eller annet felt, eller ved frivillig innsats. Ungdomsrådet velger ut vinneren, men ønsker at DU (som er ung) skal komme med forslag til kandidater.

Prisene deles ut på Kulturkvelden i november. Retningslinjer for alle prisene finnes på kommunens nettsider,  eller ved henvendelse til kommunetorget.

Begrunnete forslag på kandidater sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller postboks 23, 4791 Lillesand, innen 26. oktober. Nærmere informasjon om alle prisene fås på tlf. 404 00 044 eller e-post: bjornar.heldal@lillesand.kommune.no 

Publisert
02.10.2018
Sist endret
24.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker